Pogrzeb Świecki

Dom pogrzebowy Liga Gentlemanów specjalizuje się we wszelkiego rodzaju usługach pogrzebowych w Warszawie na terenie Bielan, Bemowa, Białołęki, Woli, Śródmieścia, Pragi, Mokotowa, Ursynowa oraz pozostałych, a także na terenie Mazowsza oraz całej Polski.

01

Formalności

Pogrzeb świecki (pogrzeb humanistyczny) jest coraz częściej wybierana forma organizacji ceremonii pogrzebowej.


Cała ceremonia i jej przygotowanie spoczywa na barkach Domu pogrzebowego Liga Gentlemanów. W miejsce mszy świętej bądź innego nabożeństwa wyznaniowego W przeciwieństwie do obrządku wyznaniowego ceremonie świeckie mogą mieć bardzo zróżnicowany przebieg.


Najczęściej uroczystość pogrzebowa organizowana jest w domu przedpogrzebowym lub kaplicy pożegnań po której w kondukcie udajemy się na miejsce spoczynku osoby zmarłej.

02

Pożegnanie

Zazwyczaj najtrafniejsza decyzja jest wybór wykwalifikowanego i doświadczonego mistrza ceremonii świeckiej. Kontaktuje się on z rodzina w celu zebrania obszernego wywiadu o osobie zmarłej. Pogrzeb jest skrojony na miarę w mowie laudacyjnej poruszane są te fakty i wydarzenia z życia Zmarłego które są dla rodziny najistotniejsze i najlepiej oddające jego dzieła i dokonania. Mów laudacyjna winny dopełniać utwory wykonywane przez artystów muzyków.


03

Ceremonia pogrzebowa

Mistrz Ceremonii rozpoczyna od powitania żałobników, następnie zazwyczaj następuje minuta ciszy oddająca hołd zmarłemu. Po tej chwili następuje jeden z najistotniejszych elementów pogrzebu świeckiego w postaci przemowy dotyczącej osoby zmarłej, przemowa może być też wygłoszona przez kogoś z rodziny, bądź blisko związaną ze zmarłym.


Następnie rozpoczyna się koncert okolicznościowy, Dom Pogrzebowy Liga Gentlemanów zapewnia oprawę muzyczna ceremonii. Podczas uroczystego wprowadzenia trumny i układania wieńców i kwiatów rozbrzmiewają dźwięki nastrojowej muzyki Bacha Schuberta i Mozarta które wprowadzają gromadzących się ludzi w podniosły charakter uroczystości.


Po koncercie urna z prochami, bądź trumna z ciałem zmarłego zostaje przeniesiona w miejsce spoczynku. W tej części może rodzina może wygłosić ostatnie przemówienie i pożegnać się ze zmarłym.